Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2017 9fd4 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
7042 186b 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
7013 f9fa 390
6680 0be5 390
Reposted fromfelicka felicka viamojanazawsze mojanazawsze
8960 c9b8 390
Reposted fromtwice twice viausmiechprosze usmiechprosze
4473 138d 390
Kiedy ktoś na okrągło Cię rani, pomyśl o nim jak o papierze ściernym. Może Cię podrapać i lekko zranić, ale w końcu Ty będziesz obrobiony i wypolerowany, a on stanie się bezużyteczny!
— Chris Colfer
8811 51e2 390
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viaaromatycznie aromatycznie
7588 35bd 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaromatycznie aromatycznie
6321 0f15 390
Reposted fromzajebela zajebela viaaromatycznie aromatycznie
8595 b177 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaromatycznie aromatycznie
3615 b433 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaromatycznie aromatycznie
Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę, kompoty, konfitury, marynować grzyby, kwasić ogórki, butelkować szczaw, pomidory, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— bezbłędny Stachura
Reposted frommartinif16 martinif16 viaaromatycznie aromatycznie
2599 9f05 390
Reposted fromscorpix scorpix viaaromatycznie aromatycznie
2706 9dec 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaromatycznie aromatycznie
5668 f196 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaaromatycznie aromatycznie
8188 f29b 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viaaromatycznie aromatycznie
3672 e457 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaaromatycznie aromatycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl